Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.malopolskiserwiskawowy.pl

Obowiązuje od dnia: 20.02.2019r.

I Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem malopolskiserwiskawowy.pl prowadzony jest przez firmę OSMAN COMPANY z siedzibą : os. Hardopadły 348, 34-451 Tylmanowa, NIP 7352566187.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy pod adresem: Hardopadły 348, 34-451 Tylmanowa,
  e-mail: biuro@malopolskiserwiskawowy.pl, tel. 732 764 630.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego malopolskiserwiskawowy.pl .
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie w formie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 5. Informacje handlowe zamieszczone w naszym sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wypełniając formularz zamówienia, składacie Państwo ofertę kupna określonego towaru.

II Procedura zamówień

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz zamieszczony w Sklepie internetowym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu lub telefonicznie pod numerem telefonu:
  732 764 630 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
 2. Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Polski.
 3. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup”(lub równoznaczny).
 5. Przy każdym Towarze umieszczone są informacje o nim jak również jego cena.
 6. Ceny Towarów zamieszczone w sklepie internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
 7. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.
 8. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (e-mail: biuro@malopolskiserwiskawowy.pl , tel. 732 764 630).
 9. Sklep jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 10. Przy wyborze płatności przelewem należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, po upłynięciu tego czasu zamówienie zostanie anulowane.
 11. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 12. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 14. Umowa zostaje zawarta:
 15. w wypadku Towarów, w zakresie których Klient dokonuje płatności z góry – z chwilą otrzymania zapłaty ceny;
 16. w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze – z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej. Otrzymana kwota ma charakter zapłaty za dostawę Towarów.
 17. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 18. Do każdego wysyłanego zamówienia dołączamy paragon fiskalny. W razie chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane do faktury kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

 

III Zmiany zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do Wirtualnego Koszyka.
 2. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.

IV Realizacja zamówień

 1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku.
  W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu go przez Klienta, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru).
  W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (za pomocą przelewu) realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru).
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie aktualnych i prawidłowych danych teleadresowych, umożliwiających wysyłkę.
 3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy”.
 4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 7 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”.
 5. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@malopolskiserwiskawowy.pl lub telefonicznie : tel. 732764630 . Sugerujemy sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

 

V Prawo odstąpienia od umowy i jego skutki

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionych Towarów. Jeżeli Państwa zamówienie, z uwagi na ilość zamówionych Towarów, realizowane będzie w kilku osobnych paczkach (partiach) termin odstąpienia wskazany w zdaniu poprzedzającym należy liczyć od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii zamówienia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 roku, Dz. U. z 2017 r. poz. 683) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie pod adresem: Małopolski Serwis Kawowy, os. Hardopadły 348, 34-451 Tylmanowa, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. Mogą Państwo również przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@malopolskiserwiskawowy.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – tj. pocztą elektroniczną.
 7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócimy Państwu dokonane przez Państwa płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z treścią § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177) Sklep nie dokonuje zwrotów płatności w formie gotówkowej, w tym w formie przekazu pocztowego.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VI Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe zbierane w trakcie składania zamówienia wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. W celu dostarczenia zamówienia podane przez Państwa dane będą przekazane firmie kurierskiej za pośrednictwem której towar będzie dostarczony.
 2. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Osman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSMAN COMPANY, os. Hardopadły 348, 34-451 Tylmanowa.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych teleadresowych lub nie podanie ich w ogóle uniemożliwi realizację zamówienia.
 4. W razie wyrażenia przez Państwa zgody, podane przez Państwa dane będą wykorzystywane również w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie). Podane dane nie są udostępniane w takim przypadku innym firmom lub osobom trzecim.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej jest dobrowolne.
 6. Mają Państwo prawo w każdym czasie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wprowadzenia zmian w tych danych oraz do cofnięcia wyrażonej zgody, o której mowa w ust. 4. Wniosek o dostęp do danych, usunięcie danych, wprowadzenie zmian lub cofnięcie wyrażonej zgody należy kierować na adres mailowy: biuro@malopolskiserwiskawowy.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy: Małopolski Serwis Kawowy, os. Hardopadły 348, 34-451 Tylmanowa.

VII Gwarancja i reklamacja

 1. Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz – jeżeli tak wskazano w ich opisie – objęte gwarancją.
 3. Klient rozumie, że przedstawione wizualizacje produktów stanowią efekt wykonanej obróbki cyfrowej w związku z czym kolor, kształt lub inne parametry produktów oferowanych w Sklepie widoczny w urządzeniu Klienta, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu, mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom lub innym parametrom produktów, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Produkty oferowane w Sklepie mogą posiadać obowiązującą na terenie Polski gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Termin obowiązywania gwarancji poszczególnych produktów określony jest indywidualnie w stosunku do każdego produktu oraz ujawniony jest na stronie produktu, w miejscu zawierającym jego opis.
 5. W przypadku, gdy zgodnie z opisem, gwarantem jest Sprzedający, produkt należy odesłać w oryginalnym opakowaniu na adres podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta lub dostarczyć osobiście do jednego ze stacjonarnych punktów sprzedaży Sprzedającego wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.
 6. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego, chyba że Klient zgłosi chęć osobistego odbioru produktu podlegającego reklamacji.
 7. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady produktu i obowiązujących aktów prawnych.
 8. Reklamację produktu oraz reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym ze Sklepem.
 9. Sprzedający dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci oraz poinformuje Klienta o dalszych krokach, tak aby zakończenie procesu reklamacji przebiegało bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Sprzedający w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nie udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację, oznacza to, że Sprzedający uznał reklamację.
 10. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
  -żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo
  -żądać usunięcia wady albo
  -złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 11. Konsument nie może złożyć odstąpienia od umowy przypadku, gdy Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 12. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 14. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 15. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 16. W przypadku produktów o określonym terminie przydatności do spożycia, Sprzedający zobowiązuje się do ich sprzedaży tak, aby Kupujący miał realną możliwość zużycia produktu, zanim skończy się jego termin ważności.
 17. Zdjęcia produktów, zamieszczone na stronie Sklepu mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, które to zmiany będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej sklepu. Nowe zapisy Regulaminu wiążą kupujących, którzy złożą zamówienie po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmiany Regulaminu realizowane będą według Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Poprzednio obowiązujące Regulaminy udostępniane będą na żądanie klienta za pośrednictwem maila.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).